Irmstraat 27
6369 VL Simpelveld
Nederland

NL +31 (0)6 13708224
info@co-3.eu

Privacyverklaring
CO3: de scheikundige benaming voor het materiaal waaruit meteoriet bestaat.
Zeldzaam, sterk en bij inslag heeft het een enorme impact.
Zo is ook CO3 real estate solutions: een zeldzame, maar ijzersterke combinatie
van creatieve concepten, duurzaam development en commercieel management.
Pressure Cook-dag Klooster Bethanië, Horn

Project: Pressure Cook Dag Klooster Bethanië, Horn
Functie: conceptontwikkelaar
Opdrachtgever: Jongen Projectontwikkeling en Stichting Wonen-Zuid
Jaar: 2020

Omschrijving:

Stichting Wonen-Zuid kocht het voormalig klooster Bethanië in het jaar 199 . Na aankoop heeft het voormalig klooster enige jaren gediend als tijdelijke vervangende huisvesting voor intramurale patiënten tijdens de renovatie van verzorgingstehuizen. 

Op 4 juni 2020 vond er een brainstormsessie op locatie plaats. Tijdens deze sessie is een aantal scenario’s de revue gepasseerd, van slopen tot (deels) behoud van het klooster, van verkoop tot totale herontwikkeling, van wonen tot zorg, van kleinschalige tot grootschalige gebiedsontwikkeling. Grootschalig, omdat het gebruik van zowel de middelbare school aan de linkerzijde, en het zorgcomplex aan de rechterzijde van het onderhavige perceel eindig blijkt. 

De pressure cook-dag- welke plaatsvond op 10 juli 2020 – en waarvan een actieplan de uitkomst is, had dan ook tot doel het nader concretiseren van mogelijke scenario’s en het maken van een vertaalslag naar de realisatie van een solide concept met betrekking tot het voormalige klooster inclusief het omliggend (bos)gebied. Één van de uitgewerkte scenario’s is nu de basis voor herontwikkeling.