Irmstraat 27
6369 VL Simpelveld
Nederland

NL +31 (0)6 13708224
info@co-3.eu

Privacyverklaring
CO3: de scheikundige benaming voor het materiaal waaruit meteoriet bestaat.
Zeldzaam, sterk en bij inslag heeft het een enorme impact.
Zo is ook CO3 real estate solutions: een zeldzame, maar ijzersterke combinatie
van creatieve concepten, duurzaam development en commercieel management.

Privacyverklaring CO3 bv

Versie: 1 oktober 2018

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
CO3 BV gevestigd te Eys aan de Hamerstraat 7a is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CO3 BV verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruikmaakt van onze diensten, omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat je stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Functie
– Bedrijf

Overige persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan ons.

Waarom hebben wij gegevens nodig?
CO3 bv verwerkt persoonsgegevens om je optimaal van dienst te kunnen zijn en/of een opdracht ten behoren te vervullen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
CO3 bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
CO3 bv verstrekt de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?
CO3 bv gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de een dienst en/of overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heb je?
CO3 bv vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@co-3.eu. CO3 bv zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek reageren. Je kan de volgende rechten uitoefenen:

– het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
– het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen;
– het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen.

Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals: onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst; het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de

(on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
– het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar je keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

– het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
CO3 bv neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@co-3.eu

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
CO3 bv vindt het belangrijk om tevreden opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Carola Janssen
oktober 2018