Irmstraat 27
6369 VL Simpelveld
Nederland

NL +31 (0)6 13708224
info@co-3.eu

Privacyverklaring
CO3: de scheikundige benaming voor het materiaal waaruit meteoriet bestaat.
Zeldzaam, sterk en bij inslag heeft het een enorme impact.
Zo is ook CO3 real estate solutions: een zeldzame, maar ijzersterke combinatie
van creatieve concepten, duurzaam development en commercieel management.
Vrijthofstraatjes

Project: Vrijthofstraatjes
Functie: Conceptontwikkeling, i.s.m. CroonenBuro5
Opdrachtgever:  Centrummanagement Gemeente Maastricht
Jaar:  2013

Omschrijving: Met het integraal opknappen, verbeteren en repareren van de Vrijthofstraatjes krijgt een ‘verwaarloosde’ straat weer een nieuwe uitstraling. Met deze herontwikkeling is het de bedoeling om op organische wijze het gebied en het gebruik ervan kwalitatief te laten groeien. Dit gebeurt door middel van creativiteit en ondernemerschap. Het gebied dient continue een diversiteit aan activiteiten te faciliteren, zodat het een vitaal en integraal onderdeel wordt van de stad als geheel en zodoende op lange termijn economische waardegroei realiseert.

Ontwikkelend beheer is een proces van gespreide investeringen en werkzaamheden dat open staat voor veranderende inzichten of veranderend gebruik. Het kent geen vast eindbeeld, en gaat uit van waarde-ontwikkeling in de loop van de tijd. Het kan gaan om het introduceren van nieuwe functies [zie o.a. ‘nieuwe houdbare economie’), of om de verbetering of uitbreiding van bestaande functies [zie ‘maatschappelijke meerwaarde’ en ‘duurzaamheid’]. Kernbegrippen zijn: nieuwe houdbare economie, maatschappelijke meerwaarde, duurzaamheid, sublimering en kracht.

Voor een eigenaar alleen is het niet interessant om te investeren. Een deel van de investering is onrendabel. Juist door de gezamenlijke aanpak met diverse partijen zullen eigenaren zich uitgenodigd en gesterkt voelen om de stap te zetten.